BEKEY för fastighetsförvaltning

ÅTKOMSTKONTROLL VIA BLUETOOTH FÖR Fastighetskonservering

Fastighetsförvaltning

Fastighetskonservering

Fastigheter

Universitetskorridorer

För att öka verksamhetens effektivitet och dra ner på de totala kostnaderna har fastighetsförvaltningar börjat använda sig av system för smartlås och digital åtkomstdistribution i sina fastigheter.

Med BEKEYs Digitala åtkomstdistribution och administrationssystem har anställda tillgång till sin arbetsplats via sina telefoner och kan därmed ha effektivare arbetstider. BEKEY har utvecklat sina lösningar för åtkomstkontroll i över 8 år och finns nu på plats i Skandinavien, Västeuropa, Japan, Förenade Arabemiraten och USA.

MAN KAN INTE BLI AV MED ELLER TAPPA BORT VIRTUELLA NYCKLAR

En annan stor fördel med digitala åtkomstsystem är att virtuella nycklar inte kan försvinna. Därför försvinner helt kostnader som kan tillkomma då någon blivit av med en nyckel och låsen måste bytas ut.

Systemet skapar flexibilitet och kontroll. De anställda får sina nycklar i sina mobiltelefoner på bara ett par sekunder och systemadministratören får tillgång till detaljerade loggar som beskriver användarnas aktivitet.

Dessutom kan företaget distribuera digital åtkomst. Exempelvis kan man som fastighetsägare ge åtkomst för vissa gemensamma utrymmen till vissa användare. På så sätt har fastighetsägaren en bättre överblick av hur ofta dessa områden används och hur länge de används.

BEKEY PRODUKTPORTFOLIO

ALLE PRODUKTER LEVERES MED EN 3 ÅRS GARANTI INKLUDERET

SmartLock

Dørenhed designet til åbning af døre via Bluetooth® Smart connectivity. Op til 16,000 åbninger eller 3 års standbytid per 4xAA batterier.

OrangeBox

Bluetooth adgangskontrolmodtager. Enheden er kompatibel med de fleste elektriske slutblik, portsystemer, mag-lock systemer, garageportsåbnere osv.

KeyBox

Robust og sikker kasse til opbevaring af nøgler. lavet af zinklegering. Op til 8.000 åbninger eller 3 års standby-tid.

NETKEY

Sikker administrationsmodul til distribution og overvågning af digitale nøgler. Logger alle hændelser og sender meddelelser, når bestemte begivenheder sker.

BEKET App

Kan bruges som privat- eller erhvervsversion. For erhvervsbrugere er digitale nøgler styret gennem NETKEY. For private brugere, er adgangen delt og administreret direkte fra appen.

Scroll Up