PRIVATLIVSPOLITIK

1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV

BEKEY A/S (herefter “BEKEY”) tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Vi tilbyder nøglesystemer til private kunder. Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger om vores kunder, der får deres adresse tilkoblet nøglesystemet, og brugere, som via tilkobling til vores kundes nøglesystem, har en digital nøgle.

2. DATAANSVAR OG KONTAKTOPLYSNINGER

BEKEY er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

BEKEY A/S

CVR. nr. 27 50 79 80

Gladsaxe Møllevej 28

2860 Søborg

E-mail: drift@bekey.dk

Telefon: 43 43 99 90 

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

3. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG

Vi behandler en eller flere af følgende almindelige personoplysninger om dig:

Kunder som er tilkoblet nøglesystemet:

 • Almindelige kontaktoplysninger om kunder, samt oplysninger om køb og øvrige kundehenvendelser.
 • Adresse
 • Navne på dørenhed

Brugere som via tilkobling til vores kundes nøglesystem har en digital nøgle:

 • Brugernavn
 • Personnavn
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Adresse og tidspunkt for anvendelse af den digitale nøgle
 • Korrespondance relateret til brugere.

Det er nødvendigt for os at registrere ovennævnte oplysninger, for at kunne opfylde vores kontrakt med vores kunde om levering af nøglesystem på adressen med mulighed for tilkobling af brugere. Oplysninger om brugere kan vi modtage fra kunden.

4. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

4.1 Formål

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at opfylde den kontrakt, som vi har med vores kunde om levering af et nøglesystem på adressen med mulighed for tilkobling af brugere.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

4.2 Retsgrundlag

Vi skal oplyse dig om retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger. Det er følgende:

Kunder, som er tilkoblet nøglesystemet: Opfyldelse af kontrakten med kunderne, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. s

Brugere som via tilkobling til vores kundes nøglesystem har en digital nøgle: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, hvor den legitime interesse for BEKEY er opfyldelse af kontrakten med kunderne.

5. SAMARBEJDSPARTNERE

5.1 Databehandlere

For at kunne yde dig den bedste service anvender BEKEY følgende databehandlere:

Hosting/Back-up:

 • Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 • Hetzner Online GmbH
 • OVH Hosting Ltd

IT-udvikling og support:

 • FK Distribution A/S
 • Technology Staffing Corporation DBA Go Interactive
 • Cekura A/S
 • FreshDesk (FreshWorks) Inc.
 • Google Ireland Limited

Administration:

 • Twilio Inc.

Analyse:

 • Hub-Spot
 • Google Analytics
 • AdWords
 • Facebook Pixel
 • Hotjar

6. OVERFØRSEL TIL TREDJELAND

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Overførslen vil ske til USA, som er et ikke-sikkert tredjeland. Overførslen sker via vores databehandlere Twilio og Freshworks. Twilio i form af telefonnumre og SMS-tekst til udsendelse, og Freshworks i form af tickets. Overførselsgrundlaget er Privacy Shield.

Overførslen vil ske til Ukraine, som ikke er et sikkert tredjeland. Overførslen sker via vores udvikling Technology Staffing Corporation DBA Go Interactive. Overførselsgrundlaget er Europæiske Standard Klausul.

7. SLETNING

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelse af kundeforholdet og i 5 år herefter, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år samt indeværende regnskabsår.

8. DINE RETTIGHEDER

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

 • Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til BEKEY A/S’ behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som BEKEY A/S har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

9. KLAGE

Såfremt du ønsker at klage over BEKEY A/S’ behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefonnr.: + 45 33 19 32

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Opdateret maj 2018. Dette dokument vil blive opdateret løbende.