Vi er stolte af at være i selskab med så mange innovative og spændende nordiske virksomheder inden for velfærdsteknologi, i dette netop publicerede whitepaper Welfare Technologies for active and independent living at home fra Nordens Velfærdscenter og Nordic Innovation (under Nordisk Ministerråd).

Integration af mere velfærdsteknologi i sundheds- og plejesektoren er som bekendt allerede en nøgleprioritet for alle nordiske lande, og meget peger på, at markedet vil vokse betydeligt de kommende år. EU-markedet forventes at udgøre 26 procent (1.384 mio. EUR) af det globale marked i 2021, med Frankrig, Tyskland, Italien og UK som de største markeder i Europa.

I publikationen sættes der fokus på de nordiske teknologier, som adresserer alle aspekter af de ældres mulighed for at blive i eget hjem og leve så selvhjulpent, uafhængigt og aktivt – så længe som muligt. Og BEKEY blev inviteret med som et eksempel på vellykket nordisk velfærdsteknologi, som bidrager til den målsætning.

Rapporten er en del af en større indsats for at showcase fremragende nordiske sundheds- og velfærdsløsninger, ude i verden, De fremhævede teknologier er valgt på baggrund af deres velprøvede track record; alle er implementeret med succes i ældreplejen, samt på baggrund af interviews og input fra nordiske Health Tech-udviklere, velfærdsteknologiforskere samt plejeudbydere.