I Horsens kommune er det slut med store besværlige nøglebundter, slut med kørsel frem og tilbage efter nøgler, som tager tiden fra kerneopgaverne, og slut med usikkerhed og udskiftning af låse, hvis nøgler mistes.

Når hjemmeplejen i Horsens Kommune skal ind ad døren hos plejekrævende borgere, så kan de fremover benytte mobiltelefonen. Kun personer, som komme ind ad døren, kan komme ind ad døren. Samtidig kan borgerne fortsat bruge deres fysiske nøgle.

Hvorfor BEKEY?

I en fjerdedel af landets kommuner har BEKEY allerede fjernet nøglebøvl i hjemmeplejen, og vi er stolte af, at Horsens Kommune også har valgt BEKEY.

Horsens Kommune fremhæver følgende parametre i valget af BEKEY som leverandør:

i

Brugervenligt administrationssystem med gode adviseringer og informative rapporter

Automatisk fremsøgning af adresser

Samlet digitalt arbejdsflow til oprettelse af borgere og montering af enheder

~

Nemt at blokere brugere og enheder

Fordelen ved at bruge et digital nøglesystem i kommunen

Formålet, for de fleste kommuner, med at skifte til et digitalt nøglesystem handler ikke kun om at undgå spildtid og få mere tid til borgerne. Det handler også om borgernes tryghed. Det kan føles usikkert for borgeren at udlevere sin nøgle. For enhver med den fysiske nøgle kan åbne døren, uanset hvem de er.

Med BEKEY administreres nøglen digitalt i kommunerne, og en nøgle er derfor knyttet til en bestemt person fra hjemmeplejen, der har betroet adgang, og kan kun benyttes ved at tilkendegive, hvem man er. Nøglen kan tidsbegrænses til kun at gælde i bestemte tidsrum, hverdage/weekender, eller en periode. Derudover kan man via systemet se, hvornår den digitale nøgle har været anvendt og af hvem. Dette reducerer risikoen for tyverier og usikkerhed, når borgere åbner deres hjem for kommunen.

Kort om Horsens Kommune

Horsens Kommune er Danmarks 8. største by med ca. 57.500 indbyggere. Omkring 1.200 borgere har brug for hjemmepleje. Det klarer de ca. 550 hjemmehjælpere, som vil bruge BEKEYs løsning til at komme ind hos borgerne.