Byggeriets Top

”Byggeriets kanter fortæller…”

BEKEYs overvejelser og visioner mod byggeriet i 2025

Licitationen og Building Supply har samlet de vigtigste kanter i byggeriet til Byggeriets Top ”Vi bygger Danmark 2025”.

Nedenfor svarer BEKEY på tre nøglespørgsmål ift. dagens tre hovedtemaer:

Hvad er jeres overvejelser ift. investering i byggeriet frem mod 2025?

Det går godt i byggeriet. Der er vækst og masser af opgaver. Det betyder, at det kan være svært at finde nok hænder til at løse de projekter, man faktisk kan vinde. Derfor er der brug for at investere i løsninger, der gør det muligt at løse flere opgaver med de samme ressourcer.

Det kræver dels, at man bryder vanetænkningen og tænker nye veje i opgaveløsningen, og dels at der skal investeres i løsninger, der optimerer processerne og sparer ressourcer og tid.

Hvad synes I er vigtigt at diskutere for et bedre byggeri i 2025?

Der er et kæmpe effektiviseringspotentiale i byggeriet. McKinsey estimerer i en rapport fra 2017 at omkring 10 billioner kroner (10.000.000.000.000 kr.) hvert år går til spilde i uudnyttede muligheder for at forbedre produktiviteten i byggeriet på globalt plan.

Produktivitetsstigningerne i byggeriet har i årtier været lavere end langt de fleste andre brancher, men McKinsey vurderer at produktiviteten kan hæves med 50-60% hvis man investerer i 7 vigtige områder. Et af disse områder handler om at digitale teknologier kan effektivisere og forbedre byggeprocessen. Dette synes vi er et af de vigtigste emner at diskutere for et bedre byggeri i 2025.

Hvad er jeres overordnede vision ift. byggeriet i 2025?

Vores vision er at bidrage til at gøre produktivitetsgabet i byggebranchen mindre ved at fjerne nøglebøvlet for håndværkerne, spare tid for entreprenørerne og skabe tryghed for beboere og bygherrer. Det ønsker vi at gøre ved at udbrede brugen af elektroniske nøgler på smartphones til døre og andre ting, hvor det giver mening – fx værktøj, containere og maskiner.

Brug mobilen som nøgle
Når håndværkere skal have adgang til private boliger, så gør BEKEY nøglen digital. Samtidigt kan beboeren fortsat bruge den fysiske nøgle.

Hvordan?  Med en SmartLock på indersiden af døren, åbnes døren udefra med en mobiltelefon. På mobilen er en app med en digital nøgle. Digitale nøgler kan tildeles øjeblikkeligt til mange brugere, uden behov for transport, ventetid og spildtid. De bliver ikke væk. De kan tidsbegrænses. Og deres brug registreres, så man ved, hvem der har været inde hvornår. #SlutMedNøglebøvl

Scroll Up