BEKEYs Digitale Nøgleløsning

Digitalisering af den udlånte nøgle til en opgang eller privat bolig

Når døren skal åbnes for at udføre kerneopgaven

BEKEY gør det muligt at digitalisere den nøgle man normalt skal låne af borgere, beboere eller ejendomsadministratorer, når man har et ærinde i en opgang og/eller privat bolig. “Nøglen gøres digital ved at lære døren at tale Bluetooth” – det sker ved at montere BEKEYs SmartHardware på eller ved døren.

BEKEYs løsning skaber dagligt stor værdi for fx den kommunale hjemmepleje, distributionsselskaber og andre professionelle brugere, der håndterer et stort antal nøgler, og som er afhængige af at kunne åbne døre for at kunne udføre deres kerneopgave.

Nem, sikker og gnidningsfri nøgleadministration

Med BEKEY får de professionelle brugere, som har et ærinde i en opgang eller bolig tildelt en digital, personlig og tidsbegrænset nøgle, som er tilgængelig via en app på deres smartphone eller tablet.

For nøgleadministratorerne er BEKEY et sikkert værktøj til nøglehåndtering, som giver dem overblik, styring og kontrol over hvilke nøgler, der tildeles til hvem, hvor og i hvilket tidsrum de kan anvendes. Dette skaber mere tid til kerneopgaven og eliminerer utrygheden for borgere og beboere ved ikke at skulle låne en fysisk nøgle ud, der kan mistes, kopieres eller misbruges. 

Udforsk BEKEY – En helstøbt digital nøgleløsning

Klik på overskrifterne nedenfor og lær mere om BEKEYs løsning

Hvorfor BEKEY?

Opdag alle fordelene ved den digitale nøgleløsning

BEKEYs løsning

Lær om komponenterne i den digitale nøgleløsning

En verden af muligheder

Bliv klogere på hvilke systemmæssige muligheder BEKEY tilbyder

Hvem åbner vi døre for?

BEKEYs nøgleløsning til distributionsselskaber og til hjemmeplejen

Udforsk BEKEY – En helstøbt digital nøgleløsning

Klik på overskrifterne nedenfor og lær mere om BEKEYs løsning

Hvorfor BEKEY?

Opdag alle fordelene ved den digitale nøgleløsning

BEKEYs løsning

Lær om komponenterne i den digitale nøgleløsning

En verden af muligheder

Bliv klogere på hvilke systemmæssige muligheder BEKEY tilbyder

Hvem åbner vi døre for?

BEKEYs nøgleløsning til distributionsselskaber og til hjemmeplejen

Ved at vælge BEKEYs digitale nøgleløsning får din virksomhed eller organisation:

Mindre nøglebøvl

Med BEKEY kan nøglerne ikke længere kopieres eller mistes. Det digitale nøglebundt er altid lige ved hånden – brugeren åbner døren via app på sin smartphone/tablet. Så slipper medarbejderne for at skulle bruge tid på at hente, aflevere og overlevere fysiske nøgler.

Sikker nøglehåndtering

Den digitale nøgle er personlig og adgangen kan begrænses, så den kun kan anvendes i et bestemt tidsrum. Hvis der ikke længere er behov for adgang til adressen eller i tilfælde, hvor et device mistes, kan adgang til nøglen øjeblikkeligt fjernes.

Dokumenterbar anvendelse af nøgler

Fordi nøglen er digital, har administratoren mulighed for at undersøge, hvor og hvornår en bruger har åbnet og låst døre, eller hvilke brugere der har besøgt en specifik adresse i et givent tidsrum.

Software-as-a-service

Vores cloudbaserede software leveres som en service. Det betyder, at vi løbende kan levere nye features og forbedringer, som gør at produktet altid er levende og i udvikling.

Brugervenlige digitale værktøjer

Alle processer omkring håndtering og løbende digitalisering af udlånte nøgler understøttes i løsningen med intuitive og brugervenlige redskaber. De digitale nøgler kan øjeblikkeligt administreres, distribueres og fjernes.  

Adgang til åbent API

BEKEYs softwareløsning bygger på et åbent API. Dette gør det muligt at integrere egne eksisterende softwareløsninger til løsningen, og at din virksomhed eller organisation derved kan opnå alle fordelene ved at gøre nøglen digital.

Sådan fungerer løsningen

BEKEY er en hardware-enabled software-as-a-service

Software

 

 • Kernen i løsningen er vores kraftfulde cloudbaserede software
 • Det er i softwaren de digitale krypterede nøgler genereres; at man administrerer hvem der skal have en digital nøgle til en given adresse i et tidsrum; og endeligt sikrer at brugeren kan anvende nøglen via sin smartphone/tablet til at åbne døren

SmartHardware

 

 • BEKEY SmartHardware understøtter softwaren ved at sikre den fysiske oplåsning af opgangsdøre og private hoveddøre
 • BEKEYs SmartHardware består af BEKEY SmartLock, der åbner og låser hoveddøre, og BEKEY SmartRelay, der åbner opgangsdøre

Simpel systemarkitektur. Avanceret software

Bag vores avancerede og kraftfulde software gemmer sig en simpel systemarkitektur, hvis formål er, at sikre at de rigtige brugere kan tildeles adgang/nøgle til de rigtige adresser

Bruger

En bruger er en person, som skal kunne åbne døre via digital nøgle på smartphone eller tablet

Adresse

En adresse repræsenterer et muligt adgangspunkt, og angiver den unikke fysiske lokation for en dør eller hardwareenhed

Installation

Tilknytning af specifik hardware til en adresse. Installation repræsenterer mulighed for at døren kan åbnes via digital nøgle

Digital nøgle

Brugere kan blive tildelt en specifik adresses digtale nøgle, som gør det muligt at åbne døren på adressen via installeret hardware

Meget mere end et digitalt nøglebundt

Lad BEKEY stå for nøglehåndteringen og lad din virksomhed eller organisation fokusere på det, I er bedst til

Tilbyd nye, eller effektiviser eksisterende services

 • Opnå højere service og bedre tilfredshed hos kunderne
 • Få større fleksibilitet i logistikplanlægningen
 • Dokumenterbar anvendelse af nøgler
 • Øg sikkerheden ved håndtering af nøgler
 • Slip for store nøglebundter

Slip for den besværlige proces med at håndtere nøgler

 • Ingen indhentelse
 • Ingen registrering og anonymisering af nøgler
 • Ingen fysisk afhentning/aflevering
 • Hurtig overlevering
 • Ingen mistede nøgler

Sådan fungerer løsningen

BEKEY er en Hardware-enabled software-as-a-service

Software

 

 • Kernen i løsningen er vores kraftfulde cloudbaserede software
 • Det er i softwaren de digtale krypterede nøgler genereres, at det efterfølgende administreres hvem som skal have en digtal nøgle til en given adresse i et tidsrum, og endeligt sikrer at brugeren kan anvende nøglen via sin smartphone/tablet til at åbne døren

SmartHardware

 

 • BEKEY SmartHardware understøtter softwaren ved at sikre den fysiske oplåsning af opgangsdøre og private hoveddøre
 • BEKEYs SmartHardware består af BEKEY SmartLock der åbner og låser hoveddøre, og BEKEY SmartRelay der åbner opgangsdøre

Simpel systemarkitektur.
Avanceret software

Bag vores advancerede og kraftfulde software gemmer sig en simpel systemarkitektur, hvis formål er, at sikre at de rigtige brugere kan tildeles adgang/nøgle til de rigtige adresser

Bruger

En bruger er en person, som skal kunne åbne døre via digital nøgle på Smartphone eller Tablet

Adresse

En adresse repræsenterer et muligt adgangspunkt, og angiver den unikke fysiske lokation for en dør eller hardwareenhed

Installation

Tilknytning af specifik hardware til en adresse. Installation repræsenterer mulighed for at døren kan åbnes via digital nøgle

Digital nøgle

Brugere kan blive tildelt en specifik adresses digtale nøgle. Det gør det muligt at åbne døren på adressen via installeret hardware

Meget mere end det digitale nøglebundt

Lad BEKEY stå for nøglehåndteringen og lad din virksomhed eller organisation fokusere på det I er bedst til

Tilbyd nye, eller effektiviser eksisterende services

 • Opnå højere service og bedre tilfredshed hos kunderne
 • Få større fleksibilitet i logistikplanlægningen
 • Dokumenterbar anvendelse af nøgler
 • Øg sikkerheden ved håndtering af nøgler
 • Slip for store nøglebundter

Slip for den besværlige proces med at håndtere nøgler

 • Ingen indhentelse
 • Ingen registrering og anonymisering af nøgler
 • Ingen fysisk afhentning/aflevering
 • Hurtig overlevering
 • Ingen mistede nøgler

Forskellige muligheder til forskellige behov

BEKEYs løsning er fleksibel og har en række systemmæssige og administrative muligheder afhængig af om, der er behov for adgang til aflåste opgange som distributionsselskab, eller behov for adgang til både opgange og private hoveddøre i den kommunale hjemmepleje

ÅBENT API

Digital nøgleadministration og distribution – skræddersyet til din forretning

BEKEYs løsning bygger på et åbent API, faktisk anvender vores egen browser-baserede administrationsløsning, NETKEY, dette API. Derfor ved vi, det virker – derudover har flere norske welfaretech-systemer valgt at integrere BEKEY ind i deres egen platform.

Muligheden, for at andre leverandører af eksisterende softwareløsninger kan integrere til BEKEYs løsning, åbner en verden af muligheder. Det giver øget fleksibilitet og høj tilpasningsgrad til virksomhedens eksisterende arbejdsgange og beslutningsprocesser.

Sikkerheden kan også øges yderligere gennem en integration, uden at øge administrationstiden. Hvis jeres eksisterende system indeholder planlægningslister med medarbejdere, besøgsadresser og dato/tidspunkter, så er det muligt at anvende disse data til at automatisere, at den digitale nøgle til en adresse kun er anvendelig for en given bruger i et specifikt tidsrum. 

NETKEY

Brugervenlig nøgleadministration til den kommunale hjemmepleje    

Vores browserbaserede administrationsløsning, NETKEY, er udviklet specielt til hjemmeplejen, der har behov for adgang til både opgange og private hoveddøre, og hvor der er stor omskiftelighed i hvilke private døre, der skal kunne åbnes og af hvilke medarbejdere.

Styrken i BEKEYs løsning ligger blandt andet i at SmartLocks til private hoveddøre kan monteres, afmonteres og monteres igen og igen. NETKEY er derfor skræddersyet til at kunne håndtere denne omskiftelighed i den daglige nøglehåndtering, som sikrer at hardwaren monteres og afmonteres de rigtige steder, og at de digitale nøgler er tilgængelige for de korrekte brugere straks efter montering.

Med NETKEY får kommunens administrator en række digitale værktøjer stillet til rådighed, der understøtter dagligdagen, og som løbende kan anvendes som beslutningsgrundlag for at få mest muligt ud af den digitale nøgleløsning.

Hvem åbner vi døre for ?

BEKEYs nøgleløsning er skabt til at give pålidelig adgang og mindre nøglebøvl for virksomheder, der er afhængige af at kunne åbne døren for at udføre kerneopgaven. Vi tilbyder nøgleløsninger til distributionsselskaber og servicevirksomheder, der har behov for at kunne åbne opgangsdøre, og til hjemmeplejen, der har behov for at kunne åbne både opgangsdøre og private  hoveddøre

Digital adgang til BEKEYs infrastruktur af opgange

En service-enabler for distributører og servicevirksomheder

Virksomheder med et professionelt og dokumenterbart ærinde i en privat opgang, har mulighed for at købe sig brugsret til BEKEYs infrastruktur bestående af knap 20.000 opgangsdøre i Storkøbenhavn med digital adgang. Infrastrukturen er udviklet, etableret og ejes af BEKEY A/S og udvides og vedligeholdes løbende.

Ved at kunne åbne opgangsdøre med en digital nøgle, vil du som distributionsselskab eller servicevirksomhed kunne tilbyde eller effektivisere eksisterende services og leverancemetoder for beboere i aflåste etageboliger – helt uden at have alt besværet der er forbundet med at indhente, administrere og håndtere beboernes fysiske nøgler.

Beboerne vil kunne få leveret pakker, dagligvarer eller måltidskasser direkte på dørmåtten, når det passer dem – også når de ikke er hjemme. Det giver større frihed og fleksibilitet for både modtager og leverandør. 

Læs mere om BEKEY til opgange

Digital adgang til private hoveddøre og opgange

Når kommunens hjemmepleje skal ind ad borgerens hoveddør   

I hjemmeplejen har medarbejderne behov for at kunne låse døren op til borgernes private hjem. For at kunne anvende den digitale nøgle, skal der derfor først monteres en BEKEY SmartLock på borgerens hoveddør. I storbyerne hvor mange plejekrævende borgere bor i etageejendomme, anvender hjemmeplejen BEKEYs eksisterende infrastruktur til at få adgang til opgangen, og efterfølgende SmartLock ved hovedøren.

BEKEY oplever, at hjemmeplejen har en løbende omsætning på ca. 20% af de private adresser, som de besøger i løbet af et år, hvorfor det stiller nogle andre krav til løsningen, end virksomheder der kun har behov for at komme ind i aflåste opgange.

Derfor er en af mulighederne i BEKEYs løsning skræddersyet til at kunne håndtere omskifteligheden i hjemmeplejens nøglehåndtering, som sikrer at der monteres og afmonteres hardware på private hoveddøre, og at de digitale nøgler til både private døre og opgange er tilgængelige for brugerne straks efter montering.

Læs mere om BEKEY til hjemmeplejen

Forskellige muligheder til forskellige behov

BEKEYs løsning er fleksibel og har en række systemmæssige og administrative muligheder afhængig af om, der er behov for adgang til aflåste opgange som distributionsselskab, eller behov for adgang til både opgange og private hoveddøre i den kommunale hjemmepleje

ÅBENT API

Digital nøgleadministration og distribution – skræddersyet til din forretning

BEKEYs løsning bygger på et åbent API, faktisk anvender vores egen browser-baserede administrationsløsning, NETKEY, dette API. Derfor ved vi, det virker – derudover har flere norske welfaretech-systemer valgt at integrere BEKEY ind i deres egen platform.

Muligheden, for at andre leverandører af eksisterende softwareløsninger kan integrere til BEKEYs løsning, åbner en verden af muligheder. Det giver øget fleksibilitet og høj tilpasningsgrad til virksomhedens eksisterende arbejdsgange og beslutningsprocesser.

Sikkerheden kan også øges yderligere gennem en integration, uden at øge administrationstiden. Hvis jeres eksisterende system indeholder planlægningslister med medarbejdere, besøgsadresser og dato/tidspunkter, så er det muligt at anvende disse data til at automatisere, at den digitale nøgle til en adresse kun er anvendelig for en given bruger i et specifikt tidsrum.

NETKEY

Brugervenlig nøgleadministration til den kommunale hjemmepleje   

Vores browserbaserede administrationsløsning, NETKEY, er udviklet specielt til hjemmeplejen, der har behov for adgang til både opgange og private hoveddøre, og hvor der er stor omskiftelighed i hvilke private døre, der skal kunne åbnes og af hvilke medarbejdere.

Styrken i BEKEYs løsning ligger blandt andet i at SmartLocks til private hoveddøre kan monteres, afmonteres og monteres igen og igen. NETKEY er derfor skræddersyet til at kunne håndtere denne omskiftelighed i den daglige nøglehåndtering, som sikrer at hardwaren monteres og afmonteres de rigtige steder, og at de digitale nøgler er tilgængelige for de korrekte brugere straks efter montering.

Med NETKEY får kommunens administrator en række digitale værktøjer stillet til rådighed, der understøtter dagligdagen, og som løbende kan anvendes som beslutningsgrundlag for at få mest muligt ud af den digitale nøgleløsning.

Hvem åbner vi døre for ?

BEKEYs nøgleløsning er skabt til at give pålidelig adgang og mindre nøglebøvl for virksomheder, der er afhængige af at kunne åbne døren for at udføre kerneopgaven. Vi tilbyder nøgleløsninger til distributionsselskaber og servicevirksomheder, der har behov for at kunne åbne opgangsdøre, og til hjemmeplejen, der har behov for at kunne åbne både opgangsdøre og private  hoveddøree

Digital adgang til BEKEYs infrastruktur af opgange

En service-enabler for distributionsselskaber og servicevirksomheder

Virksomheder, med et professionelt og dokumenterbart ærinde i en privat opgang, har mulighed for at købe sig brugsret til BEKEYs infrastruktur bestående af knap 20.000 opgangsdøre i Storkøbenhavn med digital adgang. Infrastrukturen er udviklet, etableret og ejes af BEKEY A/S og udvides og vedligeholdes løbende.

Ved at kunne åbne opgangsdøre med en digital nøgle, vil du som distributionsselskab eller servicevirksomhed kunne tilbyde eller effektivisere eksisterende services og leverancemetoder for beboere i aflåste etageboliger – helt uden at have alt besværet der er forbundet med at indhente, administrere og håndtere beboernes fysiske nøgler.

Beboerne vil kunne få leveret pakker, dagligvarer eller måltidskasser direkte på dørmåtten, når det passer dem – også når de ikke er hjemme. Det giver større frihed og fleksibilitet for både modtager og leverandør. 

Læs mere om BEKEY til opgange

Digital adgang til private hoveddøre og opgange

Når kommunens hjemmepleje skal ind ad borgerens hoveddør   

I hjemmeplejen har medarbejderne behov for at kunne låse døren op til borgernes private hjem. For at kunne anvende den digitale nøgle, skal der derfor først monteres en BEKEY SmartLock på borgerens hoveddør. I storbyerne hvor mange plejekrævende borgere bor i etageejendomme, anvender hjemmeplejen BEKEYs eksisterende infrastruktur til at få adgang til opgangen, og efterfølgende SmartLock ved hovedøren.

BEKEY oplever, at hjemmeplejen har en løbende omsætning på ca. 20% af de private adresser, som de besøger i løbet af et år, hvorfor det stiller nogle andre krav til løsningen, end virksomheder der kun har behov for at komme ind i aflåste opgange.

Derfor er en af mulighederne i BEKEYs løsning skræddersyet til at kunne håndtere omskifteligheden i hjemmeplejens nøglehåndtering, som sikrer at der monteres og afmonteres hardware på private hoveddøre, og at de digitale nøgler til både private døre og opgange er tilgængelige for brugerne straks efter montering.

Læs mere om BEKEY til hjemmeplejen