BEKEY til Hjemmeplejen

BEKEYs løsning

 

Med BEKEYs digitale nøgleløsning er det muligt for hjemmeplejen at åbne borgernes døre med en smartphone/tablet.

BEKEY leverer en helstøbt løsning

Med BEKEY sker der en digitalisering af hele arbejdsgangen omkring håndtering af borgernes nøgler – fra bestilling af montering hos borger, administration af adgange til personalet og evt. eksterne leverandører, til åbning og låsning af borgerens dør via en mobilapplikation.

Overskuelig administation

Med en fuldt implementeret løsning har plejepersonalet altid borgerens digitale nøgle lige ved hånden. Administratorerne kan altid styre at kun dem som må komme ind, kan komme ind. Og det vil ikke længere være aktuelt at skulle bekymre sig om at en borgers dørlås hasteudskiftes, fordi en nøgle er bortkommet. 

Fordele ved en digital udgave

Hjemmeplejen får alle fordelene af at have en digital udgave af borgernes nøgler og borgerne oplever ingen forandringer i deres hverdag, da de fortsat kan benytte deres almindelige nøgle. Med et digitalt nøglebundt reduceres risikoen for at nøglerne bliver væk, er hos en kollega eller mistes, kopieres og misbruges. De digitale fordele er, at nøglerne nemt kan administreres, distribueres og fjernes, og anvendelsen af den digitale nøgle bliver logført i systemet.

Sikkerhed og brugervenlighed

Den sammenhængende løsning er bygget på vores stærke software, som sikrer at arbejdsgangen omkring de digitale nøgler er både sikker og brugervenlig. Læs mere om hvordan vores løsning kan understøtte din hverdag, når du skal åbne hos borgere og beboere. 

Få et indblik i hvor BEKEY er med til at skabe værdi i hverdagen

Lær mere om BEKEY i hjemmeplejen

 

Kommunen

Med BEKEYs digitale løsning får kommunen en langt større sikkerhed, en mere fleksibel arbejdsgang – samt helt nye muligheder ift. opfølgning og administration.

 

Hjemmeplejer

Plejepersonalet slipper for at skulle bruge tid på at hente, aflevere og overlevere borgernes fysiske nøgler – da de digitale nøgler altid er ved hånden, hvilket giver mere tid til opgaverne.

 

Borger

Med BEKEY oplever borgeren en øget tryghed. Hjemmeplejen får fordele af at have en digital udgave af borgernes nøgler og borgerne oplever ingen forandringer i deres hverdag, da de fortsat kan benytte deres helt almindelige nøgle.

 

Administrator

Hele BEKEYs løsning håndteres gennem den cloudbaserede software, NETKEY, som tilgås via desktop browser.

 

Drift

Overblik af opgaver, heraf montering, afmontering, batteriskift, reparation. Digital understøttelse fra bestilling, plan, installation og kontrol.

Hvad siger Ringkøbing-Skjern kommune om BEKEY-løsningen?

“Vi blev hurtigt overbeviste. SmartLocken er yderst robust og selvom det kræver lidt øvelse at få den monteret på alle typer af døre, samt lære den at kende, hvis der er lidt udfordringer – så opvejes det af alle fordelene ved at borgernes nøgler nu er digitaliserede og at man ikke længere har en fysisk nøgleboks ved borgerens dør, der skilter med at borgeren bag døren er plejekrævende.”
Bent Erik Skarregaard

Administrator, Ringkøbing-Skjern kommune

Arbejdsgang fra A-Å

BEKEYs løsning understøtter hele processen med digitale værktøjer. Tag med på hele rejsen fra borger skal give adgang til hjemmeplejen, til dagligdagen med åbning og låsning, til afmontering når borger fraflytter adressen.

Borger visiteres

 • Plejekrævende borger visiteres til at hjemmeplejen skal have adgang til borgers hjem.

1. Borger visiteres

 • Plejekrævende borger visiteres til at hjemmeplejen skal have adgang til borgers hjem.

Bestilling foretages

I NETKEY fremsøges adressen og en montering af BEKEY bestilles. 
 • Bestillingen kan udføres af kommunens hjælpemiddeldepot eller af BEKEYs driftafdeling. Dette vælges i bestillingen og om man har aftalt med borger/pårørende et tidsrum for monteringen:

2. Bestilling foretages

I NETKEY fremsøges adressen og en montering af BEKEY bestilles. 
 • Bestillingen kan udføres af kommunens hjælpemiddeldepot eller af BEKEYs driftafdeling. Dette vælges i bestillingen og om man har aftalt med borger/pårørende et tidsrum for monteringen:

Bestilling monteres

Montøren har nu adgang til opgaven på MontørAppen, og kan se om det er montering, afmontering, batteriskift eller reparation, samt adressen og evt. noter om opgaven.
 • Montøren kigger i opkaldsnoterne og kontakter pårørende for at bekræfte ankomst.
 • Montøren er på adressen og kan tage en hvilken som helst SmartLock og montere på indersiden af borgerens dør.
 • Når den er monteret, kan den installeres i BEKEYs system ved at følge en step-by-step guide på MontørAppen.
 • Administratorer der har tilvalgt meddelelser vil modtage en mail om at opgaven er udført, samt kommentaren om opgaven.

3. Bestilling monteres

Montøren har nu adgang til opgaven på MontørAppen, og kan se om det er montering, afmontering, batteriskift eller reparation, samt adressen og evt. noter om opgaven.
 • Montøren kigger i opkaldsnoterne og kontakter pårørende for at bekræfte ankomst.
 • Montøren er på adressen og kan tage en hvilken som helst SmartLock og montere på indersiden af borgerens dør.
 • Når den er monteret, kan den installeres i BEKEYs system ved at følge en step-by-step guide på MontørAppen.
 • Administratorer der har tilvalgt meddelelser vil modtage en mail om at opgaven er udført, samt kommentaren om opgaven.

Daglig brug og drift

Den digitale nøgle er klar til brug, og plejepersonalet med adgang til borgeren kan åbne og låse døren med BEKEY-appen på sin smartphone eller tablet.
 • Ved behov for batteriskift kan administratoren se, at en opgave ligger klar i NETKEY, hvis den accepteres bliver den aktiv for den valgte montør.
 • Montøren kan i MontørAppen se adressen og typen af opgaven og kan planlægge at skifte batterierne.

4. Daglig brug og drift

Den digitale nøgle er klar til brug, og plejepersonalet med adgang til borgeren kan åbne og låse døren med BEKEY-appen på sin smartphone eller tablet.
 • Ved behov for batteriskift kan administratoren se, at en opgave ligger klar i NETKEY, hvis den accepteres bliver den aktiv for den valgte montør
 • Montøren kan i MontørAppen se adressen og typen af opgaven og kan planlægge at skifte batterierne.

Afmontering og fortsat brug

Når borger fraflytter adressen bestiller administrator en afmonteringsopgave i NETKEY.
 • Montøren får opgaven på MontørAppen og anvender den til at afinstallere enheden fra systemet, således enheden ikke længere er tilknyttet til adressen og digitale nøgler fjernes fra systemet.
 • Enheden er nu klar til at blive monteret på en ny adresse.

5. Afmontering og fortsat brug

Når borger fraflytter adressen bestiller administrator en afmonteringsopgave i NETKEY.
 • Montøren får opgaven på MontørAppen og anvender den til at afinstallere enheden fra systemet, således enheden ikke længere er tilknyttet til adressen og digitale nøgler fjernes fra systemet.
 • Enheden er nu klar til at blive monteret på en ny adresse.

Udforsk værdien af BEKEY i hjemmeplejen

Kommunen – BEKEY skaber en mere fleksibel arbejdsgang

Helt nye muligheder ift. opfølgning og administration.
 • Al anvendelse af de digitale nøgler bliver dokumenteret og logført i systemet
 • Løsningen indeholder rapporter, som giver et værdifuldt overblik, fx hvor ofte en enhed bliver åbnet/låst, som kan være relevant ift. om borgeren fortsat skal være visiteret til servicen.
 • Nøgler kan tildeles og distribueres øjeblikkeligt, når plejepersonalet har adgang til mobilnetværket, hvilket gør det mere fleksibelt end de almindelige nøgler, som man skulle køre rundt efter, hvis der skete ændringer undervejs på vagten.
 • Når borger fraflytter boligen, kan BEKEY SmartLocken frit genanvendes hos en anden borger.
 • Løsningens administratordel opbevarer ikke borgernavne – kun adresser. Og i selve brugerappen er adresserne ikke tilgængelige, og det er derfor ikke muligt for uvedkommende at identificere hvilke døre hjemmeplejen har adgang til.

Administrator – Overblik over adgang

BEKEYs løsning håndteres gennem vores cloudbaserede software, NETKEY, som tilgås via en desktop browser.
• Tildele/blokere adgang til borgernes digitale nøgler.
• Administrere brugere, samt håndtere både grupper, eksterne leverandører, etc., som gør det nemt og overskueligt at sikre de rigtige har adgang til den digitale nøgle.
• Fremsøge logs på brugere eller adresser.
• Oprette og tildele midlertidige nøgler til specifikke brugere – som fx ikke normalt har behov for adgangen, men som akut har et behov.
 
 
 

Borger – Slip for udlevering af en fysisk nøgle

Nøgler kan ikke længere kopieres eller mistes med BEKEYs løsning, hvilket giver en større sikkerhed for både borgere og pårørende.
 • BEKEY SmartLock bliver monteret på indersiden af hoveddøren og er derfor usynlig udefra, og skilter derfor ikke med borgerens behov for hjemmepleje.
 • Døren og låsen forbliver uændret, og forsikringsvilkår er derfor ikke påvirket, da BEKEYs SmartLock blot erstatter den indvendige vrider.
 • De digitale nøgler kan ikke kopieres.
 • Borgere og pårørende kan fortsat bruge deres almindelige nøgler til døren – intet forandres.
 • Selvom der er strømafbrydelse, kan borgerens dør stadig åbnes, da BEKEYs SmartLock kører på egne batterier.
 • Borgeren ved, at det kun er hjemme- og sygeplejen som har adgang til hjemmet.

Hjemmeplejer – Slip for at bruge tid på at hente, aflevere og overlevere borgernes fysiske nøgler

De digitale nøgler er altid ved hånden, hvilket giver mere tid til opgaverne. Det er også en mærkbar tryghed for personalet, at den digitale nøgle ikke kan misbruges.
 • Borgerens nøgler er altid ved hånden på hjemmeplejens smartphone/tablet.
 • Hvis en nøgle mangler, kan den tildeles øjeblikkeligt, hvis der er netværksforbindelse.
 • Overskuelig og brugervenlig mobilapplikation.
 • Plejepersonalet kan køre direkte ud til borgerne, uden at skulle hente nøgler på kontoret.
 • Plejepersonalet skal ikke længere være utryg ved at have ansvaret for en fysisk nøgle.

Hjælpemiddeldepot – Vedligeholdelse og drift af løsningen

Med BEKEYs MontørApp sikres et samlet flow fra administratoren bestiller montering hos en borger, til opgaven udføres på adressen, som blandt andet betyder, at montøren kan bruge en hvilken som helst SmartLock-enhed ude på adressen da præinstallation ikke er nødvendig.

Montering af SmartLock-enhed på borgerens adresse:

1. Koble en SmartLock-enhed med borgerens adresse, mens montøren er på borgerens adresse.
2. Indstille SmartLocken direkte fra MontørAppen ift. døren den skal monteres på, fx låseretning, sendestyrke, lydindstilling.

 

Hertil kan BEKEYs løsning håndtere omskiftlighed i kommunernes nøglehåndtering, som sikrer at der monteres hardware de korrekte steder, og de digitale nøgler er tilgængelige for brugerne straks efter montering.

 

• Overblik over typer af opgaver: Montering, afmontering, batteriskift, reparation.
• Beskeder om opgaven, fx hvem mødes man med på adressen, er der krav om at kontakte borger/pårørende inden ankomst.
• Dokumentation af selve opgaven, som også bestiller kan modtage i en email, fx hvis opgaven må annulleres/udskydes, eller andre forhold som man vil tilføje udførslen.
• Registrere udførte handlinger i forbindelse med opgaven.
• Opdatering af enhedernes firmware.