ADGANGSPOLITIK – BEKEY

BEKEY er en digital nøgleløsning for virksomheder som servicerer et behov for enten opgangens administratorer/ejere eller beboere. De udførende er professionelle brugere af løsningen. BEKEYs løsning er et alternativ til at udlevere fysiske nøgler til virksomheder og professionelle brugere, med henblik på at gøre adgangsforholdene nemmere, men også mere sikkert da brugen af adgangen altid logges i systemet.

BEKEY stiller følgende krav til virksomheder som ønsker adgang til den digitale nøgleløsning:

Opnåelse af adgang:

  1. Virksomheden skal være momsregistret i Danmark,
  2. Virksomheden skal enten have:

A) Ret til adgang ifølge lovgivning eller kutyme:

Ret til adgang jf. Bekendtgørelse om postbefordring § 9, stk. 3 hvorefter:

”Det påhviler ejeren at opstille brevkasseanlæg og at give postvirksomheder adgang til anlægget. Hvis sådan adgang alene kan gives ved hjælp af nøgler, elektroniske nøglekort, koder eller lignende, har postvirksomheder ret til at få udleveret sådanne mod betaling af de direkte omkostninger til nøglerne, nøglekortene eller lignende.”

Som postvirksomhed defineres bl.a. Post Danmark og Bladkompagniet. Herudover gives der adgang til FK distribution.

Herudover myndighedsorganer som følge af deres myndighedsudøvelse, f.eks. politi, ambulance, brandvæsen, fogeden, hjemmeplejen eller lign.

B) Ret til adgang ifølge beboer:

Ret til adgang gives udelukkende med henblik på levering til en navngiven beboer. F.eks. i de tilfælde, hvor Årstiderne A/S, DONG, Clorius eller Group 4 eller lign. ellers ville have modtaget en kopi af en almindelig nøgle direkte fra beboeren.

Ejendomsadministratoren kan til enhver tid konkret blokere for adgangen til en virksomhed under denne gruppe ved henvendelse til BEKEY.

 Virksomheder eller personer der ønsker at viderebringe politiske og/eller religiøse budskaber, indsamlinger mv. vil ikke blive tildelt adgang.

Skik og brug af adgangsretten

Herudover skal alle virksomheder registreret hos BEKEY skriftligt erklære at respektere nedenstående kodeks for brug af BEKEY:

  • Der må aldrig rettes direkte henvendelse til beboere i en ejendom om salg af varer, services eller lign., ligesom virksomheden ikke må have til hensigt at udbrede radikale politiske eller religiøse budskaber. I øvrigt skal al dansk lovgivning til enhver tid overholdes.
  • Virksomheder, der har fået tildelt BEKEY, må ikke ringe på opgangsdøren heller ikke i de tidsrum, hvor de ikke er tildelt adgang via BEKEY systemet (medmindre et dørtelefonanlæg ikke virker efter hensigten eller andre usædvanlige forhold indtræffer).
  • BEKEY er forpligtet til at udlevere alle relevante log-informationer på forespørgsel fra ejendommens repræsentanter (bestyrelse eller administrator) med henblik på at identificere, hvem der har lukket sig ind med BEKEY og på hvilket tidspunkt. BEKEY kan således altid identificere, hvem der har haft adgang hvornår og videregive disse oplysninger til ejendommen.
  • BEKEY adgang tildeles kun i de specifikke tidsrum, hvor der eksisterer et konkret adgangsbehov.
  • BEKEY forbeholder sig ret til at nedlægge et samarbejde med en given virksomhed (efter anmodning og drøftelse herom med en given ejendom).

 

Har du spørgsmål?

Scroll Up