ADGANGSPOLITIK – BEKEY

BEKEY stiller følgende krav til virksomheder, som ønsker adgang til at anvende BEKEYs digitale nøgleløsning til åbning af opgangsdøre:

1. KUN LOVLIGE INDREGISTREREDE VIRKSOMHEDER
1.1 BEKEY giver kun adgang til at anvende BEKEYs digitale nøgleløsning for virksomheder, der er lovligt momsregistreret eller til offentlige virksomheder.

2. KUN TIL BRUG FOR BERETTIGET ADGANG
2.1 BEKEY giver kun adgang til at anvende BEKEYs digitale nøgleløsning for virksomheder, der opfylder én ud af følgende to betingelser.

2.1.1 Virksomheden har efter lovgivningen ret til adgang til opgangens brevkasse-anlæg, jf. bekendtgørelse om postbefordring § 9, stk. 3, der har følgende ordlyd:

“Det påhviler ejeren at opstille brevkasseanlæg og at give postvirksomheder adgang til anlægget. Hvis sådan adgang alene kan gives ved hjælp af nøgler, elektroniske nøglekort, koder eller lignende, har postvirksomheder ret til at få udleveret sådanne mod betaling af de direkte omkostninger til nøglerne, nøglekortene eller lignende.”

Som postvirksomvirksomhed henregnes blandt andet PostNord, Bladkompagniet A/S og FK Distribution A/S.

Eller:

2.1.2 Virksomheden leverer forsendelser, varer eller tjenesteydelser til beboere eller virksomheder med adresse i opgangen eller til ejendommens ejer eller administrator. Sådanne virksomheder er blandt andet FK Distribution A/S, Aarstiderne A/S m.fl.

3. KUN ADGANG I NØDVENDIGT OMFANG
3.1 BEKEY giver kun adgang til at anvende BEKEYs digitale nøgleløsning til de berørte virksomheder i det omfang det er nødvendigt for de pågældende virksomheder at udføre deres virksomhed, herunder levere forsendelser, varer eller tjenesteydelser.

Har du spørgsmål?