ADGANGSPOLITIK – BEKEY

BEKEY er en digital nøgleløsning for virksomheder som servicerer et behov for enten opgangens administratorer/ejere eller beboere. De udførende er professionelle brugere af løsningen. BEKEYs løsning er et alternativ til at udlevere fysiske nøgler til virksomheder og professionelle brugere, med henblik på at gøre adgangsforholdene nemmere, men også mere sikkert da brugen af adgangen altid logges i systemet.

BEKEY stiller følgende krav til virksomheder som ønsker adgang til den digitale nøgleløsning:

Opnåelse af adgang:

  1. Virksomheden skal være momsregistret i Danmark,
  2. Virksomheden skal enten have:

A) Ret til adgang ifølge lovgivning eller kutyme:

Ret til adgang jf. Bekendtgørelse om postbefordring § 9, stk. 3 hvorefter:

”Det påhviler ejeren at opstille brevkasseanlæg og at give postvirksomheder adgang til anlægget. Hvis sådan adgang alene kan gives ved hjælp af nøgler, elektroniske nøglekort, koder eller lignende, har postvirksomheder ret til at få udleveret sådanne mod betaling af de direkte omkostninger til nøglerne, nøglekortene eller lignende.”

Som postvirksomhed defineres bl.a. Post Danmark og Bladkompagniet. Herudover gives der adgang til FK distribution.

Herudover myndighedsorganer som følge af deres myndighedsudøvelse, f.eks. politi, ambulance, brandvæsen, fogeden, hjemmeplejen eller lign.

B) Ret til adgang ifølge beboer:

Ret til adgang gives udelukkende med henblik på levering til en navngiven beboer. F.eks. i de tilfælde, hvor Årstiderne A/S, DONG, Clorius eller Group 4 eller lign. ellers ville have modtaget en kopi af en almindelig nøgle direkte fra beboeren.

Ejendomsadministratoren kan til enhver tid konkret blokere for adgangen til en virksomhed under denne gruppe ved henvendelse til BEKEY.

 Virksomheder eller personer der ønsker at viderebringe politiske og/eller religiøse budskaber, indsamlinger mv. vil ikke blive tildelt adgang.

Har du spørgsmål?